„Gotowość spojrzenia na swoje położenie pod innym kątem to klucz do uzdrowienia” – w ten sposób Colin C. Tipping pisze o autorskiej metodzie Radykalnego Wybaczania.

Jest to podejście terapeutyczne, które służy do pracy z trudnymi doświadczeniami rzutującymi na obecne funkcjonowanie i relacje osoby poddającej się terapii.

Prowadząca sesję pomaga zmienić sposób postrzegania sytuacji trudnej, zamiast zachęcać do skupiania się na wybaczaniu doznanych krzywd. Nie chodzi więc o zastąpienie potępienia – wybaczeniem, lecz transformację uczuć podsycających gniew, zazdrość lub poczucie winy.

Radykalne Wybaczenie jest metodą dla tych, u których tradycyjna terapia nie przyniosła zamierzonych efektów lub przynosiła je zbyt wolno. Tutaj przemiana następuje w ciągu zaledwie kilku sesji indywidualnych.

Zamiast złości, poczucia winy, samotności, pojawia się szczęście, wiara w siebie i zdolność do budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Innymi słowy – metoda Radykalnego Wybaczania jest w stanie zmienić dotychczasowe życie.

Materiały do pobrania

Męski Arkusz Radykalnego Wybaczania

Żeński Arkusz Radykalnego Wybaczania

Historia Jill

Mała Duszyczka i Słońce

Sesja RDW