„Znając różnice pomiędzy instynktownymi a emocjonalnymi reakcjami wywodzącymi się z traumy i stresu w przeszłości, będziesz w stanie dokonać najlepszej oceny w sytuacjach nagłych” – tak Evette Rose mówi o stworzonej przez siebie Metafizycznej Anatomii i Technice Szybkiego Wzrostu.

Jest to technika uwalniania od traumy i przezwyciężania skutków, jakie wywiera ona na funkcjonowanie osoby poddającej się terapii. Uzdrawia duchowo i emocjonalnie.

Prowadząca terapię pomaga zrozumieć, w jaki sposób organizm przechowuje wspomnienie o traumie. Może być to lęk, pustka, czy poczucie braku mocy sprawczej. Niekiedy objawy psychosomatyczne nie są wiązane przez osobę poddającą się terapii z trudnymi doświadczeniami w przeszłości. Szczególnie gdy pozostawiony zapis w pamięci komórkowej pochodzi z okresu wczesnodziecięcego lub stanowi dziedzictwo po przodkach.

Technika Metafizycznej Anatomii i Technika Szybkiego Wzrostu to zbiór metod terapeutycznych skierowanych do tych, którzy nie chcą rozmawiać o traumie i wracać myślami do szczególnie trudnych dla nich doświadczeń. Skorzystać z ich dobrodziejstwa mogą także osoby, które pragną zlikwidować zmiany fizyczne i emocjonalne, będące następstwem niezidentyfikowanych traum.

Sesja MAT