Sesje prowadzone metodą Metafizycznej Anatomii według Evette Rose - 60 minut

Metafizyczna Anatomia i Technika Szybkiego Wzrostu pomaga zidentyfikować objawy psychosomatyczne, które są następstwem doznanych traum. Dzięki temu możliwe jest uwolnienie od lęku i stresu bez konieczności rozmawiania o trudnych doświadczeniach. Metoda jest skuteczna nawet w przypadku traum nieuświadomionych.

1 sesja

400 złotych

Pakiet 3 sesje

1100 złotych

Pakiet 6 sesji

2000 złotych

Sesje prowadzone metodą Radykalnego Wybaczania według Colina Tippinga - 60 minut

Sesja na której wykonujemy arkusz trwa 2 godziny i musi zostać poprzedzona sesją wstepną 1 godzinną

Metoda Radykalnego Wybaczania pozwala w zaledwie kilku krokach zmienić perspektywę postrzegania sytuacji trudnych doświadczonych w przeszłości lub mających miejsce obecnie. Dzięki temu możliwe jest uwolnienie od blokad emocjonalnych, poprawienie relacji międzyludzkich i odrzucenie ograniczających przekonań.

1 sesja

200 złotych

Pakiet 3 sesje

550 złotych

Pakiet 6 sesji

1000 złotych

Kontynujacją pracy podczas sesji są mandale. Wspierają one proces, powstają podczas medytacji w intencji pracy którą wykonujemy. Stanowią codzienne wsparcie i ułatwiają skierowanie uwagi do punktu mocy który mamy w sobie.

Sesja coachingowa z kartami Points of You

Sesje coachingowe z wykorzystaniem kart Points of You pozwalają dostrzec inne punkty widzenia na wybrane sytuacje problemowe. Odmienna perspektywa pobudza mózg do wytężonej pracy, co ułatwia poszukiwanie nowych rozwiązań i podejmowanie decyzji. Dzięki temu możliwe są: rozwój, zmiana i pokonanie kryzysu.

30 minut

100 złotych

Mandale

Mandale jako obrazy – symbole mają właściwości terapeutyczne. Umiejętnie namalowane – uzdrawiają, a także rozwijają duchowo i emocjonalnie. Zastosowana kolorystyka i symbolika oddziałuje na czakramy (pola energetyczne) zlokalizowane na ciele człowieka – oczyszcza je, wzmacnia i poprawia ich funkcjonowanie.

25 x 25 cm

250 złotych

50 x 50 cm

350 złotych

80 x 80 cm

450 złotych

Anatomia sukcesu - cennik